Tekenwerk

Een belangrijk gedeelte van onze werkzaamheden is het bouwkundig uitwerken van plannen in tekeningen en berekeningen. Eerdere ontwerptekeningen worden verder uitgewerkt en omgezet naar bouwkundig gedetailleerde tekeningen.

Digitalisatie
Wanneer er van bestaande bouwwerken alleen papieren of helemaal geen tekeningen zijn, zorgen wij voor de digitalisatie hiervan. Gebouwen worden nauwkeurig ingemeten en de resultaten verwerkt tot digitale tekeningen.

Aanvraag Omgevingsvergunning
Rialto Bouwadvies B.V. heeft jarenlange ervaring op het gebied van bouwtechniek en regelgeving en zal uw bouwplan dus geheel volgens de eisen van het Bouwbesluit 2012 bij de gemeente indienen. Onder deze eisen vallen een aantal berekeningen, noodzakelijk voor het verkrijgen van de Omgevingsvergunning. Ons bureau heeft de kennis om deze voor u uit te voeren (energieprestatie, ventilatie, oppervlakte en daglicht).

Bestek
Na de bouwaanvraag starten wij direct met de bestekfase, waarin de prijsvorming plaatsvindt. De bouwaanvraagtekeningen werken we op tot bestektekeningen, zodat aannemers een adequate prijs berekenen in de aanbesteding, welke wij ook kunnen verzorgen. Indien gewenst kan een bestek of technische omschrijving bijgeleverd worden, waarin het hele bouwplan beschreven wordt.

Werktekeningen
Na de aanbesteding maken we de werktekeningen. Rialto Bouwadvies B.V. zorgt voor tekeningen van hoge kwaliteit, om zorg te dragen voor een spoedige en nauwkeurige uitvoering van de werkzaamheden.

Revisietekeningen
Revisietekeningen kunnen na oplevering gemaakt worden, zodat altijd een actuele set tekeningen beschikbaar is, wanneer er tijdens de bouw wijzigingen plaats hebben gevonden.

Tijdens al deze fasen voeren wij overleg met de betrokken partijen, zoals constructiebureau, installatieadviseur en gemeentelijke instanties. Ook zorgen wij voor de reproductie van uw tekeningen.