Diensten

Rialto Bouwadvies B.V. kan u van dienst zijn bij het ontwerp van uw woning of bedrijfsgebouw. Uw wensen worden op papier gezet en als basis voor het ontwerp gebruikt. In overleg met u komen we tot een definitief ontwerp.

Inventarisatie
Om tot een goed ontwerp te komen is het van belang vooraf inzichtelijk te hebben wat exact de mogelijkheden voor een bouwplan zijn. Rialto Bouwadvies B.V. onderzoekt de mogelijkheden van een bouwplan aan de hand van de volgende punten:

Wensen opdrachtgever
Wat is er mogelijk binnen het budget, wat zijn de esthetische wensen?

Onderzoek bestemmingsplan
Stedenbouwkundige mogelijkheden en volgens welke procedure?

Programma van Eisen
Welke onderdelen moeten er programmatisch in het ontwerp?

Ontwerp
Het ontwerp kent 2 fasen:

Voorlopig Ontwerp (VO)
Vormstudie, schetsmatige opzet van het ontwerp

Definitief Ontwerp (DO)
Uitwerking van voorlopig ontwerp tot definitief ontwerp

Eerst maken we een voorlopig ontwerp, met bijbehorende varianten. Dit ontwerp leggen wij aan u voor door middel van schetstekeningen. Tekeningen van plattegronden, doorsneden en gevels worden uitvoerig met u besproken. Op- en aanmerkingen en aanpassingen worden uiteraard meegenomen in de volgende fase.

Wanneer alle uitgangspunten vanuit het VO bekend zijn maken we een definitief ontwerp. Dit is de basis voor de bouwkundige uitwerking.

De maatvoering wordt vastgesteld in plattegronden, gevels en doorsneden. De presentatie van het DO kan aangevuld worden met extra tekeningen, zoals gekleurde computertekeningen, 3D visualisaties en/of animaties.

Het is belangrijk te weten hoe een plan beoordeeld zal worden door de gemeente, en hoe het constructief in elkaar zit. Tijdens de uitwerking van het DO zullen wij daarom overleg hebben met diverse gemeentelijke instanties (welstand, brandweer, bouwinspecteur, provincie). Daarnaast voeren we overleg met diverse adviseurs (constructiebureau, installatiebureau).