Bouwadvies

Keuring
Rialto Bouwadvies kan bouwtechnische rapportages leveren onder voorwaarden van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

Bouwbegeleiding
Na het afgeven van de bouwvergunning start het volgende traject, de uitvoering. Tijdens deze fase is het van belang dat zaken goed gecoördineerd worden tussen verschillende partijen. Goede bouwbegeleiding is de sleutel tot een goede oplevering. Maar voordat tot bouwen overgegaan wordt, kunnen wij u bij veel zaken van dienst zijn.

Wij kunnen u van dienst zijn bij de volgende zaken;

Aanbesteding
Wij helpen u bij het zoeken naar een aannemer die uw bouwplannen goed uitvoert tegen een marktconforme prijs.

Wij dragen zorg voor:
– vaststellen van bestekstukken
– selecteren van aannemers
– beoordelen aanbiedingen van aannemers

Bouwbegeleiding
Tijdens de bouw vertegenwoordigen we opdrachtgever op de bouwplaats.

Onze werkzaamheden bestaan uit:
– controle van kwaliteit, voortgang en veiligheid van werkzaamheden
– maken van rapportages van kwaliteitscontroles, voorzien van foto’s
– voeren van bouwvergaderingen, opstellen van notulen
– bewaken van planning en budget
– beoordelen van meer- en minderwerk
– voeren van overleg met derden (gemeente, constructeur, aannemer)

Oplevering en nazorg
Wij verzorgen de oplevering van uw bouwplan of woning, zodat mogelijke gebreken gesignaleerd en hersteld kunnen worden.

De gehele fase bevat de volgende onderdelen:

– vooroplevering en eindoplevering door technische keuring
– beoordelen van afgegeven bescheiden en garanties
– vaststellen van gebreken in proces-verbaal van oplevering
– controle aannemer op herstellen mogelijke gebreken