In uitvoering / ontwikkeling

Ontwerp, Rialto Bouwadvies B.V., aanvraag Omgevingsvergunning, bouwtechnische uitwerking en begeleiding Oplevering verwacht tweede kwartaal 2015.

Nieuwbouw 20 woningen in verschillende woningtypen. Ontwerp, Rialto Bouwadvies B.V., aanvraag vergunningen, bouwtechnische uitwerking.